Reklamacja na usługi kosmetyczne - co powinnam wiedzieć?
Reklamacja na usługi kosmetyczne - co powinnam wiedzieć?

Reklamacje na usługi kosmetyczne - co powinnam wiedzieć?


Myślę, że każdej z nas zdarzyło się, że Klientka wyszła z zabiegu niezadowolona. Każda z nas pamięta taką sytuację lepiej niż setki udanych stylizacji. W końcu nikt nie lubi reklamacji i chcemy, żeby zawsze wszystko było zrobione idealnie.

Każda z nas - niezależnie od stażu, zaangażowania i dawania z siebie zawsze 100% - miała większe lub mniejsze „przeboje”. Czasami po prostu tak jest, że nasza Klientka spodziewała się czegoś innego i mówi nam o tym. Postaram się w tym artykule odpowiedzieć na pojawiające się często pytania:

Co powinnam zrobić w takiej sytuacji?

Jak przyjmować reklamacje na usługi kosmetyczne?

Czy prawo reguluje umowę na usługę kosmetyczną?

Czy Klientka może nie zapłacić za usługę kosmetyczną, gdy nie jest z niej zadowolona?

Jak rozpatrywać reklamacje na usługi kosmetyczne?

Czy powinnam mieć cennik w salonie kosmetycznym? 


Oczywiście, to czy według Ciebie zastrzeżenia do stylizacji są zasadne i usprawiedliwione jest istotne, ale liczy się też to, jaką postawę przyjmiesz wobec niezadowolonej Klientki. Pamiętaj, że zadowolona Klientka czasami opowiada o Tobie znajomym, niezadowolona zrobi to na pewno!

Poniżej przedstawię Ci kilka kluczowych pytań i odpowiedzi, na temat reklamacji w salonie kosmetycznym w teorii (będę powoływać się na podstawowy akt prawny, czyli Ustawę z dnia 23.04.1964r. Kodeks cywilny) i praktyce:

#1. Czy zabieg kosmetyczny reguluje umowa?

Tak, jest to umowa o dzieło (nie musi ona być spisana) - tak mówi o niej Kodeks cywilny:

Art. 627. [Umowa o dzieło]
Przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia.

#2. Czy wobec tego niezadowolona Klientka może nie za płacić za usługę kosmetyczną?

Klientka według przepisów powinna zapłacić za wykonaną usługę nawet jeśli nie jest zadowolona - wtedy oczywiście może złożyć reklamację. Będzie to zazwyczaj reklamacja z tytułu rękojmi za wady usługi.

#3. Czego może oczekiwać Klienta jeśli ma uwagi do wykonanej przez Ciebie pracy?

Przepisy mówią że:

Art. 636. [Sposób wykonywania dzieła]
§ 1.
Jeżeli przyjmujący zamówienie wykonywa dzieło w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu zamawiający może od umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie dzieła innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo przyjmującego zamówienie.

Art. 638. [Rękojmia za wady dzieła]
§ 1.
Do odpowiedzialności za wady dzieła stosuje się odpowiednio przepisy o rękojmi przy sprzedaży. Odpowiedzialność przyjmującego zamówienie jest wyłączona, jeżeli wada dzieła powstała z przyczyny tkwiącej w materiale dostarczonym przez zamawiającego.

A więc, jeśli Klientka nie jest zadowolona z naszej pracy, ma prawo do:

  • żądania wykonania poprawki,

  • żądania odstąpienia od umowy, jeżeli wady są istotne. To jednak trudno wyegzekwować,

  • w sytuacji gdy wady nie są istotne żądania obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku.

Może teoretycznie stać się też tak, że niezadowolona Klientka wykona zabieg w innym salonie i przedstawi Ci rachunek za usługę. Jest to jednak ostateczność i rzadko się to zdarza. Na szczęście ;)!

#4. Czy w salonie kosmetycznym powinnam mieć cennik usług?

Tak, obowiązkiem usługodawcy (zgodnie z ustawa z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach. DzU nr 97 poz. 1050) jest umieszczenie w sposób widoczny informacji o cenie wykonywanych w danym zakładzie usług. W salonie stylizacji rzęs na pewno powinny być konkretnie wyznaczone i widoczne ceny. Zupełnie inna rzecz to, jak ustalić ceny Twoich usług. Na pewno kiedyś poświęcę osobny wpis na ten temat, ale juz teraz powiem Ci z doświadczenia, że spisane i przemyślane ceny usług to podstawa, ponieważ jeśli podasz komuś złą cenę na przykład przez telefon kub przez komunikator, powinnaś potem dotrzymać słowa i w „tych pieniądzach” się zmieścić. To prowadzi nas do kolejnego pytania, czyli:

#5. Czy możesz podnieść cenę usługi w trakcie zabiegu?

Tutaj Kodeks cywilny stanowi, że:

Art. 630. [Podwyższenie wynagrodzenia]
§ 1.
Jeżeli w toku wykonywania dzieła zajdzie konieczność przeprowadzenia prac, które nie były przewidziane w zestawieniu prac planowanych będących podstawą obliczenia wynagrodzenia kosztorysowego, a zestawienie sporządził zamawiający, przyjmujący zamówienie może żądać odpowiedniego podwyższenia umówionego wynagrodzenia. Jeżeli zestawienie planowanych prac sporządził przyjmujący zamówienie, może on żądać podwyższenia wynagrodzenia tylko wtedy, gdy mimo zachowania należytej staranności nie mógł przewidzieć konieczności prac dodatkowych.
§ 2.
Przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, jeżeli wykonał prace dodatkowe bez uzyskania zgody zamawiającego.

Wynika z tego, że jeżeli wykonałaś dodatkowe prace, usługi bez zgody zamawiającego, wówczas nie możesz żądać podwyższenia wynagrodzenia.


Z własnego doświadczenia mogę poradzić Ci, żebyś zawsze szczegółowo ustalała, jaki zabieg wykonasz, jaka jest jego cena i obowiązkowo słuchać tego, co ma do powiedzenia nasza Klientka. To pozwoli uniknąć wielu niepotrzebnych nieporozumień i straty czasu i nerwów związanych z ich wyjaśnianiem.

Gwarantuję Ci, że jeśli potraktujesz poważnie Klientkę i postarasz się z nią zwyczajnie dogadać, zyskasz o wiele więcej niż jeśli wdasz się z nią w nerwową dyskusję. Nie ma chyba stylistki rzęs, która nie miała takich sytuacji.

Jestem bardzo ciekawa, czy miałaś jakieś bardziej lub mniej spektakularne reklamacje… - jeśli masz jakieś rady, którymi możesz się z nami podzielić, są one na wagę złota! Daj znać w komentarzu lub napisz do mnie!

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium