Regulamin 1.0

Sklep Internetowy www.sklep.i-cc.pl dba o prawa konsumenta, który nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz.U.2014 poz.827). Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączenia ani ograniczenia praw konsumentów przyznanych im w ww. Ustawie, wszelkie wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść Konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

 

1. Słownik terminologii

Regulamin – niniejszy regulamin

Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku (wyłączając dni ustawowo wolne od pracy)

Sprzedający/Sprzedawca/Administrator – AMH Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul.  Zajęcza 15, 00-351 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS: 0001032030, posiadająca nr NIP: 5252953630 oraz nr Regon: 525119938, e-mail: kontakt@i-cc.pl będącą jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego.

Klient/Konsument/ Kupujący– osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta złożone w Formularzu Zamówienia i mające na celu zawarcie Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą

Dostawca – oznacza firmę kurierską, transportową lub pocztową, która realizuje dostawę przesyłki do klienta na zlecenie Sprzedawcy.

Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Konsumenta za pośrednictwem Sklepu Internetowego

Formularz Zamówienia - Usługa Elektroniczna, formularz dostępny w Sklepie Internetowym służący do złożenia Zamówienia

Umowa Sprzedaży – rozumiana według Art. 535 Kodeksu Cywilnego umowa zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem na odległość.

Sklep Internetowy/Sklep - – sklep internetowy Sprzedającego występujący pod adresem internetowym www.i-cc.pl

Produkt/Towar– produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego, mogący być przedmiotem Umowy Sprzedaży

Treść cyfrowa – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej

Quasi Konsument - oznacza to osobę fizyczną zawierająca ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego.

 

2. Postanowienia ogólne

2.1 Usługodawcą prowadzącym sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym i-cc.pl jest AMH Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul.  Zajęcza 15, 00-351 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS: 0001032030, posiadająca nr NIP: 5252953630 oraz nr Regon: 525119938, e-mail: kontakt@i-cc.pl będąca jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego.

2.2. Magazyn sklepu internetowego znajduje się pod adresem: AMH Sp. z o.o., ul Wejherowska 5D, 84-100 Puck.

2.3 Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Sklepu Internetowego: urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu (np. komputer, laptop), aktywne konto poczty elektronicznej, przeglądarka internetowa zaktualizowana do najnowszej wersji i z aktywną obsługą języka Javascript i możliwością zapisu plików Cookies.

2.4 Przed złożeniem zamówienia w Sklepie Internetowym, Klient zobowiązany jest  do zapoznania się z niniejszym regulaminem.

2.5 Złożenie zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

 

3. Zakup towarów i zawarcie Umowy Sprzedaży

3.1 Cena produktów widoczne na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. W takcie procesu składania zamówienia opisanego w pkt. 3.3 niniejszego regulaminu oraz bezpośrednio przed potwierdzeniem woli zawarcia Umowy Sprzedaży Klient jest informowany o wszystkich kosztach dostawy Towaru oraz o innych kosztach, które musi uiścić w związku ze składanym zamówieniem, jeśli takie występują.

3.2. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem i Sprzedającym następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia zgodnie z pkt. 3.3 Regulaminu.

3.3. Proces składania zamówienia rozpoczyna się w momencie dodania produktów do koszyka. W koszyku wyświetlają się opcje dostawy (oraz koszty poszczególnych form dostawy) do wyboru dla Kupującego, wybrane przez niego produkty oraz całkowita kwota za zakupy wraz z dostawą. Po kliknięciu pola „zamawiam” Kupujący przechodzi do opcji do wyboru: logowania, rejestracji lub dokonania zakupów bez rejestracji. Po wybraniu odpowiedniego dla siebie sposobu złożenia zamówienia należy założyć konto (kierować się poleceniami wyświetlanymi na stronie sklepu), zalogować się lub wybrać zakupy bez rejestracji i wypełnić formularz zamówienia. Po kliknięciu pola „podsumowanie” wyświetlają się ponownie wszystkie informacje na temat zamówienia, należy je ponownie sprawdzić i kliknąć „potwierdzam zakup”. Ostatnim krokiem jest potwierdzenie złożenia zamówienia poprzez kliknięcie w link wysłany automatycznie na adres poczty elektronicznej Klienta.

3.4. . Umowę Sprzedaży uznaje się za zawartą w momencie kliknięcia przez Klienta w link przesłany na adres poczty elektronicznej w celu potwierdzenia złożenia zamówienia.

3.5. Płatność za zakupiony towar musi nastąpić w ciągu 5 dni roboczych od momentu zakupu. Po upływie tego terminu zamówienie zostaje anulowane, a Umowę Sprzedaży uznaje się za niezawartą. Za wpłacenie należności uznaje się moment:

 1. wpłynięcia środków na konto sprzedającego – przy wyborze płatności przelewem tradycyjnym.

 2. Pozytywnej autoryzacji płatności za pomocą płatności elektronicznych lub kartą płatniczą. 

 3. Nie dotyczy w wypadku wyboru opcji płatności przy odbiorze (pobrania)

 

4. Dostawa
 

4.1. Sprzedawca realizuje dostawę produktów na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz do wybranych krajów za granicą.

4.2. Sprzedawca zobowiązuje się do wysłania wybranego towaru bez wad.

4.3. Dostawa Produktów do Klienta jest odpłatna zgodnie z aktualnymi informacjami nt. kosztów i sposobów dostawy znajdującymi się w zakładce Czas i koszty dostawy” na stronie Sklepu Internetowego.

4.4 Zamówione Produkty/Towary dostarczane są do Klienta za pośrednictwem wybranego przez niego Dostawcy na adres wskazany w Formularzu zamówienia.

4.5 W opisie produktu Sprzedawca zamieszcza informację o ilości dni roboczych koniecznych do realizacji zamówienia.

4.6 Czas realizacji zamówienia liczony jest:

 1. W wypadku płatności przelewem tradycyjnym na numer konta - od momentu wpłynięcia kwoty na konto sprzedającego.

 2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem natychmiastowym, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą –  od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności

 3. W wypadku wyboru płatności za pobraniem – od momentu potwierdzenia zakupu towaru

4.7 W dniu wysłania Produktu do Klienta przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.

4.8. Sprzedający realizuje dostawę zamówień na terenie Polski oraz do wybranych krajów UE. Wszystkie produkty marki i-coucou, których waga jednostkowa nie przekracza 30 kg, obejmuje darmowa dostawa dla zamówień powyżej 199 zł - na terenie Polski. Aktualne koszty wysyłki są zawsze widoczne w momencie składania zamówienia lub w zakładce Czas i koszty dostawy. Produkty wysłane są za pośrednictwem przewoźników takich jak: 

 1.  InPost Paczkomaty: 14,99 zł (za zakupy poniżej 199 zł) , InPost Kurier: 19,99 zł (za zakupy poniżej 199 zł lub na produkty innej marki niż i-coucou), Kurier GLS: 19,99  (za zakupy poniżej 199 zł). Dla wysyłek na terenie Polski.
 2. Kurier GLS dla wysyłek  zagraniczne do wybranych krajów UE:
 • Niemcy 75zł za jeden produkt
 • Norwegia 200zł za 1 produkt
 • Belgia 87 zł za jeden produkt
 • Francja 125 zł za jeden produkt
 • Holandia 82zł za 1 produkt
 • Irlandia 145zł za 1 produkt

5. Płatności
 

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

Kupujący może wybrać następujące formy zapłaty:

A. Przelew tradycyjny na konto bankowe podane w zakładce „Formy płatności” 

B. Płatność za pobraniem

C. Płatność przelewem natychmiastowym

D. Płatność poprzez aplikację Przelewy24

E. Płatność poprzez aplikację  PayPal

F. Płatność poprzez aplikację  PayPo

G. Płatność poprzez aplikację

H. Płatności BLIK

I. Płatność poprzez mBank Raty

J. Gotówką (dotyczy odbiorów osobistych z magazynu głównego: ul. Wejherowska 3/15, 84-100 Puck )

K. Karty płatnicze*:

 • Visa
 • Visa Electron
 • Mastercard
 • MasterCard Electronic
 • Maestro”

*W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

 

6. Prawo odstąpienia od umowy 

Klient, który zawarł Umowę Sprzedaży ze Sklepem Internetowym, ma prawo odstąpić od umowy w terminie do 14 dni od momentu dostarczenia zakupionego produktu bez podania przyczyny. Ten termin dla Klienta będącego Konsumentem albo Quasikonsumentem wydłużony zostaje przez Sprzedającego do 30 dni.

6.1. Poinformowanie sprzedającego o chęci zwrotu produktu powinno się odbyć poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o chęci zwrotu produktu i odesłanie go drogą elektroniczną na adres e-mail kontakt@i-cc.pl.  (WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY). Niezwłocznie po otrzymaniu formularza Sprzedawca poinformuje o tym fakcie kupującego.

6.2. Klient ponosi koszty wysyłki związane ze zwrotem produktu. Akceptowane formy wysyłki to Paczkomat Inpost lub wybrana przez kupującego przesyłka kurierska, chyba, że Klient ustali ze Sprzedającym inną formę dostarczenia zwracanego produktu.

6.3. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, po wcześniejszym ustaleniu terminu wysyłki ze sprzedawcą 

6.4. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

6.5. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi
wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art. 33 Prawa konsumenckiego. 

 

7. Gwarancja 

7.1. Sprzedawca zapewnia Klientowi będącemu Konsumentem lub Quasikonsumentem dwa lata gwarancji na zakupiony towar. Natomiast Klientowi będącemu Przedsiębiorcą dokonującemu zakupu towaru na fakturę w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, który ma dla niego charakter zawodowy - Sprzedawca udziela gwarancji na zakupiony towar na jeden rok. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży

7.2. Gwarancja obejmuje wszystkie elementy produktu.

7.3. Gwarancja nie obejmuje odpowiedzialności za uszkodzenie spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub nieprawidłową konserwacją produktu.

7.4. W okresie obowiązywania gwarancji Kupujący jest uprawniony do żądania naprawy towaru jeżeli jest to możliwe, wymiany na towar niewadliwy lub zwrotu towaru do Sprzedawcy, który zobowiązany jest zwrócić równowartość ceny towaru odliczając koszty wysyłki.

7.5. Aby skorzystać z gwarancji należy przygotować pisemne oświadczenie w którym przedstawione zostaną szczegółowe powody reklamacji produktu, formę rekompensaty, adres do wysyłki, numer telefonu kontaktowego i numer konta na które mielibyśmy przesłać rekompensatę, a następnie postępować zgodnie z krokami opisanymi w zakładce Zwroty i reklamacje.

7.6 W ciągu 14 dni od otrzymania reklamowanego produktu poinformujemy Cię mailowo lub telefonicznie o wyniku postępowania reklamacyjnego.

8. Niezgodność towaru z umową


8.1 Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Klienta będącego Konsumentem na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa, jeżeli Produkt nie jest zgodny z umową.

8.2 Niniejszym wyłącza się określoną powyżej odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Klienta. Klienta nie będącego Konsumentem ani Quasikonsumentem.


9. Reklamacja

9.1 Jeżeli Produkt nie jest zgodny z Umową, Konsument ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 lat od daty wydania mu Produktu.

9.2 Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać jej opis oraz dokument stwierdzający nabycie przedmiotowego Produktu (kopia faktury, potwierdzenie przelewu z rachunku bankowego, itp.). Sprzedawca jest obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację Konsumenta w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

9.3 Jeżeli Sprzedawca nie udzieli odpowiedzi na reklamację ww. terminie, uważa się, iż uznał on reklamację.

9.4 Odpowiedź na reklamację Sprzedawca doręcza Konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku.

9.5 W przypadku uznania reklamacji Konsumenta, Sprzedawca na swój koszt naprawi lub wymieni reklamowany Towar na pełnowartościowy lub – jeżeli wymiana nie będzie możliwa – zwróci kwotę stanowiąca równowartość zapłaconej przez Konsumenta za reklamowany Produkt wraz z kosztami związanymi z odesłaniem ceny reklamowanego Produktu. Wymiana lub zwrot nastąpi do 14 dni od daty uznania reklamacji.

9.6 Wszelkie spory pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem lub Quasikonsumentem będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne Rzeczpospolitej Polski z zastrzeżeniem przypadków opisanych w poniższych ust. 9.7 – 9.9.

9.7 Sprzedawca informuje, że istnieje możliwość skorzystania przez Konsumenta lub Quasikonsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym w szczególności:

a) przed stałymi polubownymi sądami konsumenckimi, działającymi przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej, np. przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, Konsument znajdzie na stronie: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Konsumenci” - „Polubowne rozwiązywanie sporów konsumenckich” lub na stronie www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl.

b) poprzez dobrowolną mediację, prowadzoną przez wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej oraz ich zamiejscowe oddziały, gdzie rolę mediatora w sporze pełni pracownik ww. inspektoratu, który zachowuje zasady bezstronności i rzetelności, mając za zadanie m.in. zaproponować dostępne sposoby rozwiązania sporu; mediacja odbywa się z udziałem obu stron, bezpośrednio w siedzibie ww. inspektoratu albo w siedzibie Sprzedawcy. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i jego procedur znajdują się na stronie: www.uokik.gov.pl, zakładce „Konsumenci” - „Polubowne rozwiązywanie sporów konsumenckich” lub na stronie www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl.

9.8 Ponadto Konsument lub Quasikonsument może zwrócić się o pomoc do powiatowego rzecznika konsumentów - są oni zlokalizowani przy starostwach powiatowych lub urzędach miasta, udzielają oni wsparcia merytorycznego, w tym bezpłatnej pomocy prawnej, konsumentom; więcej informacji znajduje się pod adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Konsumenci” - „Polubowne rozwiązywanie sporów konsumenckich” lub na stronie www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl.

9.9 Konsument lub Quasikonsument może również poddać spór pod rozstrzygnięcie za
pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), na
stronie: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

9.10.  Reklamację należy złożyć:

 1. drogą mailową na adres: kontakt@i-cc.pl
 2. lub pocztą tradycyjną na adres : AMH Sp. z o.o., Wejherowska 5D, 84-100 Puck


 10. Rękojmia dot. Konsumentów, którzy zawarli ze Sprzedawca umowę kupna-sprzedaży przed dniem 1 stycznia 2023 roku (niniejszy rozdział odnosi się tylko i wyłącznie do nich)

10.1 Przepisy o rękojmi uregulowane są w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny.10.2 Zgodnie z ww. przepisami wobec Konsumenta opisanego w pkt 10 Sprzedawca odpowiada, jeżeli towar posiada wadę, rozumianą jako wadę fizyczną lub prawną. Sprzedawca ponosi opisaną odpowiedzialność, jeżeli wada zostanie stwierdzona w ciągu dwóch lat od wydania towaru.10.3 Wyżej opisanemu Konsumentowi przysługują wówczas następujące uprawnienia:

 1. naprawa towaru;
 2. wymiana towaru;
 3. obniżenia ceny towaru;
 4. odstąpienie od umowy.

10.4 Jeśli konsument wybrał naprawę rzeczy lub jej wymianę, Sprzedawca może odmówić spełnienia tego żądania pod warunkiem, że opcja wskazana przez konsumenta byłaby niemożliwa do zrealizowania albo wymagałaby nadmiernych kosztów. W tej sytuacji konsument może zmienić swój wybór – zamiast naprawy towaru zażądać jego wymiany i na odwrót. Sprzedawca musi wymienić lub naprawić towar w rozsądnym czasie i bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta.

10.5 Jeśli konsument wybrał obniżenie ceny lub odstąpienie od umowy, to Sprzedawca może nie uznać tych żądań i w zamian zaproponować naprawę lub wymianę. Konsument ma prawo do zmiany propozycji Sprzedawcy (z wymiany na naprawę lub odwrotnie), chyba że opcja wskazana przez konsumenta byłaby niemożliwa do zrealizowania albo wymagałaby nadmiernych kosztów.

10.6 Sprzedawca nie ma prawa odmówić Konsumentowi obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy, jeżeli nie wywiązał się ze swych obowiązków przy pierwszym żądaniu złożonym przez konsumenta w ramach pierwszej reklamacji, bądź jest to druga lub kolejna reklamacja danego towaru. Nie ma tu znaczenia, czy chodzi o tę samą, czy też inną wadę.

10.7 Sprzedawca powinien udzielić odpowiedzi na reklamację Konsumenta w terminie 14 dni, jeżeli tego nie dokona to przyjmuje się, iż reklamację ową przyjął zgodnie z żądaniem Konsumenta.

 

11. Usługi Elektroniczne w Sklepie Internetowym

10.1. Konto – aby aktywować konto konieczne jest wykonanie trzech kroków: (1) Wypełnienie Formularza Rejestracji, (2) kliknięcie pola „Załóż konto”, (3) potwierdzenie rejestracji poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na adres poczty elektronicznej. W Formularzu Rejestracji konieczne jest podanie następujących danych Konsumenta: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz ustalenie hasła.

10.2 Newsletter - aktywacja usługi Newsletter następuje po podaniu w sekcji „Newsletter” adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu „Zapisz się” oraz potwierdzeniu chęci otrzymywania ww. usługi poprzez kliknięcie w link aktywacyjny wysłany automatycznie ze Sklepu Internetowego na podany adres e-mail.

10.3 Formularz zamówienia – korzystanie z formularza zamówienia rozpoczyna się w momencie dodania przez Klienta pierwszego produktu do Koszyka. Złożenie zamówienia wymaga od Klienta podjęcie następujących kroków: (1) kliknięcie „Zamawiam”, (2) wypełnienie Formularza Zamówienia (3) po wypełnieniu Formularza Zamówienia kliknięcie pola „Potwierdzam zakup”. Złożenia zamówienia poprzez Formularz Zamówienia wymaga od Klienta podania następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, miejscowość, kod pocztowy, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: rodzaj i ilość Produktów, miejsce i sposób dostarczenia Produktów, sposób płatności.

10.4 Wszystkie Usługi Elektroniczne świadczone przez Sprzedawcę: Konto, Newsletter i Formularz Zamówienia są nieodpłatne, ponadto:

 1. Usługi Elektroniczne Konto oraz Newsletter są świadczone przez czas nieoznaczony. Klient ma prawo zrezygnować z nich w każdej chwili i bez podania przyczyny poprzez usunięcie Konta (Rezygnacji z Konta) lub wypisanie się z Newslettera (Rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedającego za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@i-cc.pl 

 2. Usługa Formularz Zamówienia ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jej pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jej pośrednictwem przez Konsumenta.


12. Dane osobowe w Sklepie Interentowym

11.1. Administratorem danych osobowych Klientów/Konsumentów zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Sprzedawca.

11.2. Dane osobowe Klientów w Sklepie Internetowym są zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu Internetowego, zgodnie z wolą Klienta, w celu realizacji Umowy Sprzedaży.

11.3. Złożenie zamówienia oznacza zgodę Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia.

11.4. Zapisanie się Klienta do Newslettera zgodnie z procedurą wskazaną w pkt. 8.2 Regulaminu oznacza zgodę Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji Usługi Elektronicznej Newsletter.

11.5 Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego:

 1. Sprzedawca udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Sprzedawcy.

 2. Sprzedawca udostępnia dane osobowe Klienta wybranej firmie prowadzącej usługi księgowe i wybranej firmie wystawiającej faktury/rachunki sprzedaży.

11.6. Dane osobowe w sklepie internetowym przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium